Định giá trong xây dựng

Đề bài

STTNội dung công việcĐơn vịKhối lượng
 I. Hạng mục: Nền mặt  đường  
1Đào nền đường bằng máy, đất cấp IIIm34000
2Đào nền bằng thủ công, đất cấp IIIm3550
3Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ, trong phạm vi 12 km, đất cấp III100 m345
4Đắp cát công trình, độ chặt K = 0.95m33000
5Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu  K= 0.95M3600
6Trồng cỏ taluy dương100m235
7Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm100 m227.5
8Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm100 m227.5
9Láng nhựa 3 lớp TC 4.5kg/m2100m245
10Tưới nhựa dính bám TC 1.0 kg/m2100 m245
 II. Hạng mục: Móng nhà  
11Bê tông lót móng rộng < 250 cm, đá 4×6,M100, độ sụt 6-8 cmm33,4
12Lắp đặt cốt thép móng d≤ 10 mmTấn0,78
13Bê tông  móng rộng < 250 cm, đá 1×2 ,M200, sụt 6-8 cmm318,7
14Xây móng gạch thẻ, dày 30 cm, vữa XM cát mịn M100m346,8
15Cốt thép đà giằng d≤ 18, cao < 4mtấn0,38
16Ván khuôn đà giằng100 m20,12
17Bê tông đà giằng đá 1×2, M250, độ sụt 6-8 cmm34,8
18Xây tường thẳng gạch ống, cao <4m, dày < 30cm,
vữa XM cát mịn M100
m375,4
19Trát tường ngoài dày 2 cm, vữa XM cát mịn M125m2134,7
 III. Hạng mục: Khảo sát địa hình, địa chất  
20Thí nghiệm xuyên tĩnh100m40
21Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đá cấp IILần10
22Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng 4Điểm15
23Đo vẽ mặt cát dọc trên cạn, địa hình cấp Vm2000
– Công trình xây dựng tại Biên Hoà, Đồng Nai.
– Thời điểm lập dự toán: Tháng 1 năm 2023.
– Xi măng Hà Tiên, mua tại đại lý ở Biên Hoà Đồng Nai, cách công trình 10km,  vận chuyển bằng ô tô, 2 km đầu đường loại 2, 3km tiếp theo đường loại 4, 5km cuối đường loại 5. (Tính chi phí vận chuyển theo cước vận chuyển)
– Đá 4×6, mua tại mỏ đá ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai, cách công trình 20km,  vận chuyển bằng ô tô, 5 km đầu đườn5g loại 1, 4km tiếp theo đường loại 3, 6km cuối đường loại 4, 5 km cuối đường loại 6 (Tính chi phí vận chuyển theo cước vận chuyển)
– Cát bê tông, mua tại Long Khánh, Đồng Nai, cách công trình 30km,  vận chuyển bằng ô tô, 10 km đầu đường loại 2, 5km tiếp theo đường loại 3, 15km cuối đường loại 6. (Tính chi phí vận chuyển theo định mức vận chuyển.
Dự án xây dựng công trình giao thông
Dự án nhóm A, công trình cấp 1
Dự án thực hiện trong 3 năm , theo kế hoạch giải ngân như sau:
+ Năm 1: giải ngân 30%
+ Năm 2: Giải ngân 40%
+ Năm 3: Giải ngân 30%

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *