Category Archives: Quản lý nguồn lực trong xây dựng

Đề cương quản lý nguồn lực trong xây dựng.

1.Quản trị nguồn nhân lực là gì? Trình bày những hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực
2. Hãy trình bày khái niệm, vai trò và quy trình hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng
3. Thiết kế công việc là gì? Các phương pháp thực hiện thiết kế công việc?.
4. Trình bày các giải pháp khắc phục sự mất cân đối giữa cung – cầu về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
5. Nhân lực có thể tuyển từ những nguồn nào, hãy trình bày ưu nhược điểm của từng nguồn..
6. Trình bày khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? vai trò củađào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
7. Trình bày các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
8. Thế nào là tiền lương và tiền công? trình bày các nguyên tắc và cơ sởxác định tiền công và tiền lương
9. Trình bày các hình thức trả lương trong doanh nghiệp? Ưu nhược điểmcủa từng hình thức
10. Hợp đồng lao động là gì? có những loại hợp đồng lao động nào