Gốc học tập

Dưới đây là một số tài liệu trong quá trình học tập 

Xem thêm
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG MÔN: KINH TẾ XÂY DỰNG

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG MÔN: KINH TẾ XÂY DỰNG Câu 1: Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng? ảnh hưởng của nó đến quá trình đầu [...]

Nội dung đề cương môn: Quản lý vật tư thiết bị trong xây dựng

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG XÂY DỰNG LÝ THUYẾT: Câu 1: Phân biệt vật tư và máy móc thiết bị. Nêu các hình thức mua vật tư và cách xác định lượng [...]

1 Comments

Đề cương quản lý nguồn lực trong xây dựng.

1.Quản trị nguồn nhân lực là gì? Trình bày những hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực 2. Hãy trình bày khái niệm, vai trò và quy trình hoạch định nguồn nhân lực [...]

Đề cương Kiểm toán trong xây dựng.

1.Phân tích khái niệm kiểm toán. Trình bày vai trò của kiểm toán dự án đầu tư xây dựng. 2. Trình bày mục đích và chức năng của kiểm toán. Sự khác nhau giữa kiểm toán [...]

1 Comments

Đồ án định giá trong xây dựng.

CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SỐ 16 1 Loại Dự án Nhóm A, Cấp thiết kế cấp 2 2 Địa điểm Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 3 Thời điểm lập dự toán Tháng 1 năm 2023 4 Thời điểm đấu thầu Tháng 2 năm [...]

Định giá trong xây dựng

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng I. Hạng mục: Nền mặt đường 1 Đào nền đường bằng máy, đất cấp III m3 4000 2 Đào nền bằng thủ công, đất cấp III m3 550 3 Vận chuyển đất bằng ô tô tự [...]

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.