Tag Archives: Đồ án định giá trong xây dựng.

Đồ án định giá trong xây dựng.

Đồ án định giá trong xây dựng.

CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SỐ 16
1 Loại Dự án Nhóm A, Cấp thiết kế cấp 2
2 Địa điểm Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Thời điểm lập dự toán Tháng 1 năm 2023
4 Thời điểm đấu thầu Tháng 2 năm 2023
Yêu cầu
I Lập dự toán xây dựng
II Lập giá dự thầu gói thầu xây lắp

BẢNG KHỐI LƯỢNG
STT TÊN CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG
I Hạng mục Nền – Mặt đường
1 Đào nền đường bằng thủ công đất cấp 3 100m3 4.3
2 Đào nền đường bằng máy đào 2,3 m3 đất cấp 3 M3 2200
3 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T , đất cấp 3, cự ly 21km M3 2630
4 Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ 105 mm, đá cấp 2 M3 3700
5 Đắp nền đường bằng máy lu báng thép 25T, độ chặt K= 0,85 100m3 90
6 Làm móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, tỷ lệ xi măng 6% M3 3300
7 Làm móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, tỷ lệ xi măng 6% M3 3700
8 Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc a xít, lượng nhựa 1 kg/m2 100m2 34
9 Làm mặt đường đá dăm đen, chiều dày 6cm 100m2 34
10 Làm mặt đường bê tông nhựa R ≥ 25 dày 4 cm 100m2 34
11 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm 100m2 27
II Hạng mục Cống thoát nước
12 Đào móng bằng máy đào 1,6m3, chiều rộng móng 5m, đất cấp III M3 3500
13 Bê tông móng, chiều rộng > 2,5m, Mác 150, độ sụt 10-12cm, pc 30, đá 2×4, dmax = 40mm M3 270
14 Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18 mm Kg 2100
15 Ván khuôn móng bằng thép 100m2 21
16 Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2,5m, D = 1250mm M 10
17 Đắp cát công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,85 100m3 10

Loại vật liêu tính chi phí VC theo cước vận chuyển
AD bảng giá cước VC Đồng Nai QĐ 32/2018
Đá (4×6, 1×2, 2×4…) Cự lý vận chuyển : 2x (km) X số cuối MSV: x+1 (km) đường loại 1 1x km đường loại 2. Số km còn lại đường loại 3
Xi măng
Cát Mịn

Loại vật liệu tính chi phí vận chuyển theo định mức vận chuyển (AM)
Cát vàng Cự ly vận chuyển : 2X km X số cưới MSV; X (km) đường loại 3 , 1X km đường loại 2. Số còn lại đường loại 4
Nhựa đường
Thép

Dự phòng trượt giá
Năm 1 30%
Năm 2 40%
Năm 3 30%