Luật xây dựng 2019 mới nhất

“Trong bất kì lĩnh vực gì, luật pháp luôn là điều quan trọng hàng đầu nên được chú ý và xem xét để tránh vi phạm. Tuy nhiên, văn bản luật không cố định mà có thể thay đổi qua mỗi năm. Đối với mỗi người trong ngành xây dựng, việc học và hiểu luật xây dựng là điều tất yếu.”

Luật xây dựng là bộ luật đưa ra các quy định về quyền, nghĩa vụ của cơ quan chính quyền nhà nước và các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đây là bộ luật áp dụng cho tất cả các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong linh vực xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật xây dựng được ra đời và chính thức áp dụng vào ngày 18.06.2014. Bộ luật này bao gồm tất cả 10 Chương, với tổng cộng 168 điều. Trong bộ luật này, nó sẽ bao gồm các nội dung chính xung quanh vấn đề xây dựng như quy hoạch xây dựng, các dự án, đầu tư công trình, khảo sát, thiết kế và cấp giấy phép về xây dựng.

Ngoài ra, khi tìm hiểu về luật xây dựng, quý khách cần nắm được chi tiết các thông tin về việc phân cấp và phân loại công trình xây dựng, những tiêu chuẩn được áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động, đầu tư về xây dựng, chủ đầu tư, bảo hiểm xây dựng, và các chính sách của nhà nước về lĩnh vực này.

Đặc biệt, nếu hoạt động xây dựng mà có các yếu tố nước ngoài thì phải chú trọng tìm hiểu các quy định về hợp tác quốc tế trong bộ luật xây dựng này nhằm mang lại sự hợp pháp tuân thủ đúng theo luật của nhà nước đưa ra.

Nếu quý khách cần hiểu rõ hơn về luật xây dựng để thực hiện cho đúng, thì quý khách có thể tham khảo thêm nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2014, với các quy định chi tiết giúp người xem có thể hiểu rõ và chi tiết nhất.

Dưới đây, Xây Dựng Thế Kỷ Mới xin gửi tới mọi người Luật Xây Dựng 2019 mới nhất, bao gồm các chỉnh sửa và thay đổi, mời quý khách tham khảo :

Xem thêm về luật xây dựng 2019 tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *