Như thế nào là định mức xây dựng? Có bao nhiêu loại định mức xây dựng?

định mức xây dựng

Có lẽ những người làm quản lý xây dựng sẽ luôn phải suy nghĩ về các chi phí nguyên vật liệu., nhân công và máy móc đề hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng

Định mức xây dựng là gì?

Định mức xây dựng (construction norm) là những quy định về mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công và máy móc để hoàn thành một khối lượng công việc, là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường, tăng cao hiệu quả quản lý của cả nhà nước và nhà quản lý xây dựng.

Định mức xây dựng là gì

Phân loại định mức xây dựng

Định mức tỷ lệ

Định mức tỷ lệ là loại định mức dùng để dự toán chi phí của một số công việc, bao gồm:

  • Tư vấn đầu tư xây dựng
  • Công trình phụ trợ
  • Chi phí chung, thu nhập chịu thuế… Và một số chi phí khác.

Định mức kinh tế – kỹ thuật

Định mức kinh tế – kỹ thuật là các trị số liệu quy định về mức chi phí hao hụt tư liệu lao động và nhân công cho một sản phẩm xây dựng nào đó. Định mức này được dùng để phục vụ sản xuất, thi công hoặc lập giá dự toán trong xây dựng.

Đây là loại định mức được lập trên cơ sở các số liệu quan sát thực tế, thống kê thực tế nhằm đảm báo tính khoa học – thực tiễn. Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng ở một giai đoạn nhất định.

Có những loại định mức xây dựng nào?

Định mức nguyên vật liệu

Định mức là gì? Đây là phương pháp xác định lượng vật liệu cần thiết để tạo ra một sản phẩm cho các chất liệu khác nhau. Mục đích chính của loại định mức nguyên vật liệu này là:

  • Tính giá cả sản phẩm.
  • Cân đối lại nhu cầu vật tư.
  • Tối ưu hóa các sản phẩm.
  • Đánh giá hiệu suất sử dụng vật tư của người thợ.

Cảm ơn bạn đã đọc những chia sẻ của kienthucxaydung.com, mọi vấn đề về xây dựng có thể liên hệ fanpage kienthucxaydung.com nhé.

https://kienthucxaydung.com/quan-ly-xay-dung/quan-ly-thiet-ke-du-an-xay-dung-nhu-the-nao/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *